Projektiranje in izvedba vrtin za potrebe tehnološke vode v Ljubljanskih mlekarnah Slika1Slika2.

Izdelava vrtin za vzpostavitev monitoringa podzemnih vod v Ljubljanskih mlekarnah.

Izvajanje monitoringa podzemnih vod Ljubljanske mlekarne.

Projektiranje in izvedba ponikanja tehnološke vode, ponikovalni vodnjak PVP-1 v Plastenki Radomlje.

Izvajanje in izdelava načrtov monitoringa podzemnih vod v Plastenki Radomlje.

Izvedba vrtin za potrebe monitoringa odlagališča odpadkov CERO Puconci.

Vzpostavitev mreže elektronskih limnigrafov povezanih v bazo podatkov za potrebe monitoringa odlagališča CERO Puconci.

Izvedba devetih vrtin PTA za potrebe monitoriga podzemnih vod Talum d.d..

Projektiranje in izgradnja črpališča za potrebe tehnološke vode tovarne ROTOPRINT, Dol. Izvedba dveh vodnjakov ROTOV-1, ROTOV-2 in ponikovalnega vodnjaka ROTOP-1 z vso merilno in črpalno opremo Slika1Slika2Slika3.

Projektiranje in izvedba več vrtin ter vgradnja črpalne opreme za potrebe ogrevanja z alternativnimi viri (geotermalne toplotne vrtine): Marjana-1, Marjana-2, Sneberje, Kal-1, Zbilje, Volčje-1, Volčje-2, Bloke, MF-1 in MF-2, Kamnik pod Krimom, PPPCelje-1, Celje… Slika.

Izdelava, meritve in čiščenje vrtin za vzpostavitev monitoringa podzemnih vod na več odlagališčih v Sloveniji: Metlika, Ormož, Stara gora, Lokovica – Holmec, Mala Mežaklja, Brstje, Gajke – Ptuj, CERO Slovenske Konjice, PUP Saubermacher Velenje….

Montaža in servisi črpalne in merilne opreme Terme Ptuj, Thermana Laško, Terme Vivat, Moravske Toplice… .